KONFERENCJE I WARSZATY


PRAWIDŁOWE KARTY CHARAKTERYSTYKI PO 1 CZERWCA 2015 ROKU

Kiedy karta charakterystyki jest wymagana? Jak sprawdzić kartę charakterystyki dostawcy? Jakie nowe wymagania dotyczące kart charakterystyki powstają po 1 czerwca? Miedzy innymi te tematy zostaną wyjaśnione podczas praktycznego warsztatu. Na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: nowa klasyfikacja i oznakowanie, dodatkowe informacje wynikające z rozporządzenia CLP w karcie charakterystyki, aktualizacja i data ważności karty, raport bezpieczeństwa chemicznego a informacje w karcie. Na szkoleniu każdy z uczestników zdobędzie niezbędna wiedzę i umiejętności , a także miał możliwość przedyskutowania konkretnych przypadków z prowadząca oraz z pozostałymi uczestnikami.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia!

Termin: 8 czerwca 2015
Miejsce: Katowice
Cena: 790 zł + 23% VAT
Maksymalna liczba uczestników: 25
Wypełnij formularz zgłoszeniowy


PROCEDURA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE W LATACH 2014-20120

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli z przedsiębiorstw mikro, małych, średnich  oraz dużych do aktywnego udziału w szkoleniu warsztatowym w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy 2014-2020. Bezzwrotne dotacje nie będą dostępne w latach 2014-2020 dla każdego typu inwestycji, bo niektóre typy projektów „z urzędu” będą musiały aplikować wyłącznie o pożyczkę preferencyjną lub wcale. Dofinansowanie otrzymać mają wyłącznie projekty, które w dniu składania wniosku o dofinansowanie posiadają zapewnione środki finansowe na realizację projektu [a tu najlepiej punktowana będzie umowa lub  promesa kredytowa]. Zdecydowana większość projektów inwestycyjnych aplikująca o bezzwrotne dotacje będzie musiała dotyczyć m.in.: zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia!

Termin: 28.05.2015
Miejsce: Rzeszów
Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 11.06.2015
Miejsce:
Warszawa
Cena: 790 zł + 23% VAT

Ograniczona liczba uczestników!


FINANSOWANIE BUDOWY FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Zapraszamy serdecznie Inwestorów w OZE ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych do aktywnego udziału w szkoleniu z zakresu możliwości finansowania projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy 2014-2020. Bezzwrotne dotacje nie będą dostępne w latach 2014-2020 dla każdego typu inwestycji, bo niektóre typy projektów„z urzędu” będą musiały aplikować wyłącznie o pożyczkę preferencyjną lub wcale.
W przypadku branży OZE o rodzaju programu operacyjnego decydować będzie planowana moc przyłączeniowa instalacji oraz wysokość kosztów kwalifikowanych…

Termin: 29.05.2015
Miejsce: Rzeszów
Cena: 790 zł + 23% VAT

Termin: 12.06.2015
Miejsce:
Warszawa
Cena: 790 zł + 23% VAT

Ograniczona liczba uczestników!


OPRACOWYWANIE TARYF DLA CIEPŁA

Praktyczny warsztat dotyczący tego jak opracować taryfy dla ciepła w przedsiębiorstwie, jakie są obowiązki przedsiębiorstwa ciepłowniczego, czy jakie są zasady kalkulacji cen i stawek opłat. Uczestnicy szkolenia zdobędą też miedzy innymi wiedzę na temat prowadzenia postepowania administracyjnego, zasad planowania kosztów oraz wielkości bilansowych. Na szkoleniu omówione zostaną również podstawy prawne dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła. Zainteresowani zdobędą umiejętności samodzielnego opracowywania wniosku taryfowego i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia!

WARSZTAT DWUDNIOWY (Z NOCLEGIEM LUB BEZ):
Termin: 23-24 kwietnia 2015
Miejsce: Rzeszów
Cena: 990 zł + 23% VAT
lub
1180 zł + 23% VAT (szkolenie + nocleg)
Maksymalna liczba uczestników: 20
WARSZTAT JEDNODNIOWY:
Termin: 8 maja 2015
Miejsce: Katowice
Cena: 790 zł + 23% VAT
Maksymalna liczba uczestników: 20
Wypełnij formularz zgłoszeniowy


BIAŁE CERTYFIKATY W 2015 ROKU

Jakie są obowiązki i przywileje wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej? Jak się przygotować do przetargów? Te i inne tematy dotyczące białych certyfikatów zostaną wyjaśnione podczas praktycznego warsztatu. Na szkoleniu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak np: warunki przystąpienia do przetargu, przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Omówione zostaną akty prawne dotyczące białych certyfikatów. Szkolenie to też praktyczny poradnik na temat przetargów –  krok po kroku, co pozwoli uniknąć błędów będących częstymi przyczynami odrzucania ofert.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia!

Termin: 17 kwietnia 2015
Miejsce: Katowice
Cena: 790 zł + 23% VAT
Maksymalna liczba uczestników: 20
Wypełnij formularz zgłoszeniowy


MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE EMISJI CO2 ORAZ NADZÓR NAD WAGAMI

Najważniejsze zagadnienia:

 • Obecny stan wdrożenia przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz  prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów
 • Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych oraz sprawozdania z weryfikacji emisji – formularz Excel
 • Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami?
 • Doświadczenia z  weryfikacji 2013 roku

Termin: 16 kwietnia 2015
Miejsce: Kraków

Cena: 790 zł + 23% VAT
 
Termin: 7 maja 2015
Miejsce: Warszawa

Cena: 790 zł + 23% VAT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


UNIKANIE BŁĘDÓW I ZAGROŻEŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą uczestnicy szkolenia:

 • Praktyczne umiejętności osiągania celów przy współpracy z organami administracji i urzędnikami – jak przygotować spotkanie mające na celu pozyskanie kontraktu.
 • Wiedzę na temat tego na co zwracać uwagę i czego unikać w rozmowach i negocjacjach.
 • Zasady skutecznej, eleganckiej i bezpiecznej rozmowy, zachowania i ubioru przy kontakcie z przedstawicielami administracji publicznej.
 • Wiedzę na temat źródeł sposobów myślenia i decyzji urzędników.
 • Wiedzę na temat tego dlaczego tak wiele projektów kończy się porażką i jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu.
 • Znajomość najistotniejszych elementów z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i niejawnych.
 • Umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów.
 •  Wiedzę gdzie znaleźć odpowiedzi na pytania powstające w trakcie przygotowania i realizacji projektu.

 
 
Termin II: 12-13 marca 2015                                                      
Miejsce:  Katowice
Cena: 1590zł + 23% VAT 
 1390zł + 23% VAT
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


DOSKONALENIE SYSTEMU MONITOROWANIA ORAZ COROCZNE RAPORTOWANIE DANYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA POZIOM PRZYDZIAŁU UPRAWNIEŃ – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Najważniejsze zagadnienia:

 • Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania
 • Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego od 2014 roku
 • Doskonalenie planu monitorowania i jego aktualizacja
 • Elektroniczny formularz doskonalenia metodyki monitorowania
 • Zasady przydziału bezpłatnych uprawnień

Termin: 11 czerwca 2015
Miejsce: Katowice
Cena: 690 zł + 23% VAT
 
Termin: 18 czerwca 2015
Miejsce: Warszawa
Cena: 690 zł + 23% VAT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


OPERATY OCHRONY POWIETRZA W PRAKTYCE

Najważniejsze zagadnienia:

 • Emisje do powietrza – jakie są limity, kto może uzyskać pozwolenie na emisje?
 • Jak sprostać wymogom przepisów?
 • Metody obliczeniowego prognozowania oddziaływania emisji na powietrze atmosferyczne
 • Praca na mapach

Termin: 26-27.02.2015
Miejsce: Warszawa

Cena: 990 zł + 23% VAT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


ARCHIWUM WYDARZEŃ