SPOTKANIA BRANŻOWE I EVENTY

Spotkania branżowe

Chcąc pobudzić współpracę wiedzy z biznesem oraz niwelując różnice w sektorach  gospodarki organizujemy spotkania branżowe.  Jest to nieprzeciętna okazja do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, pochwalenia się własnymi wynikami oraz zapoznania się z kierunkami rozwoju branży.  Takie spotkania, to szansa na poruszenie i rozwiązanie indywidulanych problemów, swobodną dyskusję i wymianę poglądów wśród uczestników.

Wydarzenia skierowane są do przedstawicieli poszczególnych dziedzin gospodarki. Mają na celu zwiększenie konkurencyjności  wśród przedsiębiorstw, dostęp do informacji oraz są szansą na poznanie strategii rywali branżowych. Zawsze prowadzone przez profesjonalnych doradców i ekspertów są inspiracją dla uczestników oraz początkiem nowych trendów w branży. Dzięki zastosowaniu nowo poznanych technologii i innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstwa wzmacniają swoją pozycję na rynku i zaczynają konkurować z najlepszymi.

Eventy firmowe

Organizujemy eventy firmowe, zadaniem których jest zintegrowanie oraz zbudowanie pozytywnych więzi między pracownikami. Spotkania w gronie współpracowników i przełożonych to okazja do stworzenia silnych relacji, zmotywowania do działania oraz zwiększenia efektywności pracowników. Event może przyjąć formę spotkania w gronie współpracowników, seminarium prowadzonego przez prelegenta, kolacji biznesowej w towarzystwie partnerów biznesowych, a także wyjazdu integracyjnego łączącego rozrywkę z pogłębianiem wiedzy z wybranego tematu. Głównym fundamentem tego typu wydarzeń jest jakość i profesjonalne przygotowanie, na które kładziemy szczególny nacisk. Oferujemy Państwu spotkania biznesowe na najwyższym poziomie zapewniając między innymi:

  • wybór, rezerwację i przygotowanie miejsca spotkania,
  • noclegi dla gości,
  • wyżywienie dla uczestników,
    przygotowanie i obsługę sal konferencyjnych,
  • zapewnienie eksperta do przeprowadzenia seminarium z wybranego tematu,
    dodatkowe atrakcje w zależności od Państwa potrzeb.